Legislație

1. LEGEA nr. 150 din 24 iulie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta la 16 ianuarie 1992; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/11827)

2. ORDONANȚA nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20778)

3. ORDINUL nr. 2562/2010 privind aprobarea Procedurii de acordare a autorizațiilor pentru cercetarea arheologică, cu modificările și completările ulterioare; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/123659)

4. ORDINUL nr. 2408 din 23 iunie 2011 privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite și a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/130546)

5. Instrucțiuni nr. 02/2016 privind regimul descoperirilor arheologice întâmplătoare.

6. Vânzare – cumpărare terenuri. Legea 17/2014